HU | EN
Debreceni betlehemes találkozók hagyományátörökítési gyakorlata

Debreceni betlehemes találkozók hagyományátörökítési gyakorlata

A Debreceni Betlehemes Találkozókat a Debreceni Művelődési Központ (DMK) szakértők bevonásával szervezi. A találkozókra minden év decemberének közepén kerül sor.

A szervezők célja a Kárpát-medencei hagyományőrző csoportok felkutatása, hagyományos betlehemes gyakorlatuk feltárása, megörökítése, továbbadása, és olyan új csoportok bevonása, akik már nem gyakorolják hagyományos betlehemes játékaikat, de motiváltak azok visszatanulása irányában. Az összejövetelek egyszerre szólnak a hagyományőrző csoportokhoz, és a nagyközönséghez.
Az első betlehemes találkozót 1991-ben szervezte meg Tömöry Márta mintegy 20 csoport részvételével. A résztvevők főleg bábjátékosok voltak. 2014-re A találkozó pár év alatt a betlehemező hagyományőrző csoportok legfontosabb Kárpát-medencei összejövetelévé vált, ahol 200 csoport adott elő betlehemes játékot. A találkozók hatására regionális betlehemes találkozók is kialakultak.
2015-ben elmondható, hogy a magyar népi kultúra egyik legkedveltebb és legelterjedtebb dramatikus népszokásának eddig nem ismert változatai kerültek elő. A kiteljesedő hagyomány újrarajzolja a Magyar Népzene Tárában az 1950-es években rögzített betlehemes típusok felosztását és elterjedési területeinek térképét, számos egyéb kérdést vet fel, és új kutatási irányokat nyit. A Debreceni Betlehemes Találkozók elősegítik a magyar anyanyelvű közösségek helyi – vallási – kulturális identitását; a szokásban résztvevők kreativitását, integrációját; a betlehemes hagyományok továbbélését, újjáéledését. A találkozók megszervezése és a betlehemes csoportok mentorálása, a hagyományápolás-és feltárás példaadó modelljévé vált.