HU | EN
A népzenei örökség Kodály koncepció szerinti megőrzése

A népzenei örökség Kodály koncepció szerinti megőrzése

2016-tól az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Jó Megőrzési Gyakorlatok Regiszterében

A Kodály módszer világszerte elismert és gyakorolt zenepedagógiai módszer.

Kodály Zoltán zenepedagógia koncepciója a magyar népzenei hagyományra épül, és annak az eszménynek jegyében fogalmazódott meg, hogy a magyar gyermek leginkább saját hazája népzenéjének, saját „zenei anyanyelvének” megismeréséből kiindulva juthat el a magasrendű európai műzene elsajátításához, s válhat mindenre nyitott gyermekből zeneileg is művelt felnőtté. A Kodály-módszer filozófiája magában foglalja a zenei hagyományokra épített újszemléletű zenekutatás, zenealkotás és zenepedagógia kimunkálásának gondolatát, amelynek fő színterei a helyi közösségek, a nemzeti zenei intézmények-szervezetek és az emberiség zenei kultúrája. E három szintet az emberi muzikalitás eszméje foglalja egységbe.