HU | EN
A spanyol mediterráneum partvidékének öntözőrendszer-kezelőinek törvényszékei: a murciai síkság Bölcsek Tanácsa és a valenciai síkság Vízügyi Törvényszéke

A spanyol mediterráneum partvidékének öntözőrendszer-kezelőinek törvényszékei: a murciai síkság Bölcsek Tanácsa és a valenciai síkság Vízügyi Törvényszéke (Spanyolország)

A Földközi-tenger spanyol parti térségében találhatóak öntözőcsatorna-kezelők törvényszékei, az öntözés és vízügyi viták rendezésére felállított hagyományos bíróságok, melyek eredete az al-andalúz korszakig (9-13. század) vezethető vissza.

A két fő törvényszéket, a murciai síkságon működő Bölcsek Tanácsát és a valenciai síkságon működő Vízügyi Törvényszéket a spanyol törvény elismeri és elfogadja. Az említett két törvényszék tagjait a térségben gazdálkodó öntözőcsatornázó közösségek demokratikusan választják meg. A bíróság személyeit köztisztelet övezi és nagyra becsülik gyors, átlátható, pártatlan szóbeli döntésüket. A hét területi képviselőből álló murciai Bölcsek Tanácsa 23.313 földbirtokos tag fölött szolgáltat igazságot a mezőgazdasági öntözőcsatornákkal kapcsolatos vitás ügyekben. A valenciai Vízügyi Törvényszéknél nyolc megválasztott adminisztrátor képvisel és bíráskodik kilenc különböző közösségből származó 11.691 tagja fölött. A törvényszékek nem csak igazságszolgáltatói funkciót töltenek be, hanem őrzik és fenntartják a helyi hagyományokat. A helyi ikonográfiában is látható, például az ítélet kihirdetés körüli rítusok és szokások gyakorlása. Szerepük van még a közösségek összetartozásában, és a különböző kapcsolódó szakmák (felügyelők, ellenőrök, metszők, stb.) együttműködésében. Hozzájárulnak a szájhagyomány útján évszázados kulturális párbeszédből nyert tudás átörökítéséhez, sajátos hagyományos arab nyelvből is merített szakszókinccsel rendelkeznek. Röviden összefoglalva, a helyi lakosság által is nagyra becsült törvényszékek nagy múltú bástyái a helyi és regionális identitástudatnak.

További információ az UNESCO honlapján.