HU | EN
Kormányközi Bizottság

Kormányközi Bizottság

Magyarország tagja lett az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény Kormányközi Bizottságának

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 1945-ben alakult, és jelenleg 195 állam a tagja. A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló, 2003-ban elfogadott egyezményhez mostanáig 161 állam csatlakozott. A Kormányközi Bizottságnak 24 tagja van, hazánk – az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény Részes Államainak Közgyűlése döntésének értelmében – 2014. június 4-én Magyarország e tagok közé nyert felvételt.

A Kormányközi Bizottság az UNESCO szellemi kulturális örökséggel összefüggő tevékenységének legfőbb szakmai irányító testülete. A szervezet dönt a szellemi kulturális örökség politikájának fő irányairól, az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Alapjának forráselosztásáról, továbbá arról, hogy mely örökségelemek kerülnek fel a reprezentatív és a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökségek listájára, valamint az örökség megőrzését legjobban szolgáló programok és tevékenységek regiszterére.

Magyarország 2006-ban csatlakozott az egyezményhez, s e területen kiemelkedő teljesítményünk elismeréseként hazánk azonnal tagja lett a – szintén ebben az évben megalakult – Kormányközi Bizottságnak. A most elnyert tagság is az eredményes munkának köszönhető. Folyamatosan bővül az örökségeket nyilvántartó nemzeti jegyzék, és az UNESCO reprezentatív listájára három magyar örökség-elem került, míg a jó gyakorlatok regiszterének tagja már a Táncház módszer is. A nemzetközi elismerések mellett a legnagyobb eredmény a hagyományaikat, értékeiket naponta megélő és gyakorló közösségek egyre növekvő száma. Az e célokat szolgáló tevékenységek irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szakmai koordinálója a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretében működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság.

A siker másik kulcsa a magyar UNESCO misszió és a Külügyminisztérium többéves kulturális diplomáciai előkészítő munkája, valamint jól felépített és időzített választási kampánya volt. A párizsi magyar UNESCO misszió az itthon folyó munkát folyamatosan a tagországok figyelmének középpontjában tartotta, és az UNESCO székházban is gyakran szerepeltek a magyar szellemi örökség képviselői. Idén májusban nyolcvan ország UNESCO nagykövete előtt mutatták be az EMMI támogatásával a kutatás, a köznevelés-felsőoktatás, a mindennapokban megélt, gyakorolt hagyományok és a közösségi művelődés négyesére épülő „magyar modellt”, az egyezmény gyakorlatba ültetése során elért eredményeket és az ezt szolgáló intézményrendszert.

A párizsi bemutatón sikert aratott az erre az alkalomra készült dokumentumfilm is.

A közös erőfeszítéseknek köszönhetően a Közgyűlés Magyarországot négy évre választotta a szellemi kulturális örökség egyezmény vezető testületébe.