HU | EN
A szakmai hálózat tagjai

A szakmai hálózat tagjai

Babai Dániel
biológus (PTE TTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Magyarország hínártársulásai; Magyarország; 2002-2005
 • Mezőföldi szikes tavak zonációja, tájtörténete; Mezőföld; 2005-től
 • Népi növényismeret Gyimesben; Gyimesközéplok, Hidegség (Románia); 2005-től

Bathó Edit
néprajz
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Jász kultúra

Báti Anikó
történelem-néprajz (JATE BTK),MTA Néprajzi Kutatóintézete
Kutatási / tevékenységi terület:
 • táplákozáskultúra; Cserépfalu, (B-A-Z. m.)
 • életmódvizsgálat, tárgyi ellátottság; Rózsaszentmárton (Heves m.)

Benedek Katalin
néprajz-magyar (ELTE BTK),MTA Néprajzi Kutatóintézete
benedek [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Tyukod és környéke cigány mesevizsgálatok; Tyukod és környéke (Sz-Sz-B m.); 2004-2008
 • Csángó mesevizsgálatok; Moldva (Románia); 2002-2009
 • OSI Hungary Roma Culture Initiative Open Sociaty Institute által támogatott Roma Tales of the North-East Region of Hungary; 2004-2008
 • Tyukod és környéke cigány mesevizsgálatok; Tyukod és környéke (Sz-Sz-B m.); 2004-2008
 • Kárpát-medencei néphagyományok szakártői rendszere. Mese; 1981-2001
 • Ostoba ördög mesék katalógusa a Vallási Motívumok Mutatója I. keretében
 • A magyar népmesekatalógus bibliográfiája II. Számítógépes adatbázis; 1981-2001
 • Narratív ábrázolások a középkori Nyugaton és az ortodox Keleten az Utolsó ítéelt templomi falfestmény-példái kapcsán

Berta Péter
Magyar szakos középiskolai tanár (PTE), MTA Néprajzi Kutatóintézete
peterberta [kukac] yahoo.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • gazdaságantropológia; Erdély (Gábor romák)
 • romakutatások; Erdély (Gábor romák)
 • anyagi kultúra kutatás
 • művészatantropológia

Börcsökné Kiss Erzsébet
néprajz (PTE), könyvtáros, népművelő, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és F. M. Könyvtára
borcsokneni [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • közművelődés; Bács-Kuskun m.

Borsos Balázs
geológis-geomorfológia, néprajz, video-kommunikáció (ELTE); röfidfilm rendező (SZFF), MTA Néprajzi Kutatóintézete
borsos [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • temetkezés; Kárpátalka; 1990-91
 • gazdálkodás; Bodrogköz; 1991-92
 • A magyar népi kultúra regionális struktúrája; magyar nyelvterület; 1995-2009

Darabos Andrea
PTE közművelődés és felnőttképzés, Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági Közösségi Ház
darabosandrea [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • amatőr művészet; Kiskunfélegyházi kistérség
 • kézművesség; Kiskunfélegyházi kistérség

Dr. Bodnár Mónika
Kossuth Lajos Tudományegyetem, néprajz szak, Herman Ottó Múzeum
bodnarm3 [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • táplálkozás, népszokások, kézművesség; történeti Gömör megye
 • táplálkozás, népszokások, szakrális kisemlékek, vallási néprajz; történeti Torna megye

dr. Magóné Tóth Gyöngyi
magyar-történelem; közműledősi szakember, Városi Közműv. Intézmények, Múzeum és Televízió
muhaz [kukac] kalocsa.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • közművelődés; Kalocsa

Dr. Páll István, ELTE BTK történelem, néprajz, Sóstói Múzeumfalu
pallistvan [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • szabadtéri muzeológia; Magyarország; 2000-2008
 • néprajzi szakfelügyelet; Magyarország; 2010-

Dr. Pethő József
magyar nyelv és irodalom, KLTE, Nyíregyhézi Főiskola
pethojos [kukac] nyf.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Krúdy Gyula életműve, szellemi öröksége; Nyíregyháza, Nyírség

Dr. Róbert Péter
BTK történelem, Honismereti Társaság, OR-ZSE docens
robert.miklosné [kukac] chello.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • sajtótörténet; 1972-1992
 • honismeret; 1993-tól

dr. Tátrai Zsuzsanna Fülöp Attiláné
néprajz-történelem (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
tartai [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Lakodalmi szokások; Nógrádsipek (Nógrád m.); 1970-es évek
 • Zoboralja; Zoboralja (Nyitra vm.); 1980-90-es évek
 • Jeles napok és ünnepi szokások
 • Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások
 • Gyermekélet, gyermekfolklór
 • Paraszti leányélet
 • Evangélikus vallási néprajz; Nógrád m.

Dr. Tóth József
ELTE Történettudományi Kar
Kutatási / tevékenységi terület:
 • helytörténet; Zsámbok
 • Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület; Budapest
 • isemeretterjesztő előadások, kirándulások

Dyekiss Virág
magyar-finnugor (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
dyekiss [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Népi takarítási szokások, a lakóterület tisztántartása; Magyarország; 2006-tól
 • Római katolikus vallásos szokások; Nógrád m.; 2005

Égető Melinda
néprajz-történelem (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
egeto [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • A magyar szőlő- és borkultúra történeti néprajza a kezdetektől XX. századig
 • Szőlőhegyi közösségek (hegyközségek) Magyarországon a 17-19. században

Felhősné Dr. Csiszár Sarolta
magyar-történelem-néprajz szak, Beregi Múzeum
beregmuz [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • népi texíliák, textildíszítés; Felső-Tisza vidék; 1975-től
 • szakrális néprajz; Felső-Tisza vidék, Beref; 1975-től
 • határon túli szakrális néprajz; Kérpátalja, Vajdaság, Drávaszög, Burgerland, Szlovákia, Szlovénia; 1995-2011
 • néphagyomány: az emberi élet fordulói; Bereg és környéke; 1978-1984
 • helytörténet; Bereg; 1990-1996

Flórián Mária
magyar nyelv és irodalom, etnográfia (DE BTK)MTA Néprajzi Kutatóintézete
florian [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Magyar néprajz első kötetének szerkesztése
 • OTKA K Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében (1850-1950)

Fuszkó Attila
főisk. műv.szervező; közműv. szakértő, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és F. M. Könyvtára
fusziati [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • közművelődés; Bács-Kuskun m.

Gábor Klára
Janus Pannonius Egyetem Főiskolai Kara, magyar-népművelés „B” kategóriás néptáncoktató, Népművészet Ifjú Mestere, Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás, közművelődési és múzeumi referens, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
comorra [kukac] t-online.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Néptánc gyűjtés- feldolgozás; Baranyai Hegyhát; 1982-83
 • Értéktár készítés a kistérségről; Komáromi kistérség; 2008-2009
 • Értéktár készítés a szlovákiai társtelepülésekről; 9 felvidéki település; 2009-2010
 • Érték gyűjtés, közvetítés a közművelődési munkában 1983-tól

Gráfik Imre
néprajz
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások
 • Kézműves ipar
 • Céhes emlékek a Kárpát-m. egész területén

Gulyás Judit
magyar-néprajz MA (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
gulyas [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • új lokális ünnepek a rendszerváltás után: somogysárdi szilveszteri nyúlhajtó versenyek; Somogysárd (Somogy m.); 2003-tól
 • 19. századi népmesék
 • 19. századi irodalmi mesék
 • Kiadatlan mesék publikálása: 1. Az Arany-család kéziratos mesegyűjteményének kritikai kiadása
 • Irodalmi népiesség, folklorizmus, a népköltészet integrációja a nemzeti kultúra, nemzeti irodalom megteremtése során

Havay Viktória
néprajz-német nyelv és irodalom MA (ELTE BTK), Szabadtéri Néprajzi Múzeum
szivemszottya [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • 19-20. századi népdal kutatás; (Bukovina, Moldva)
 • 19.századi népmesekutatás; (Gaal György és a bécsi triász)

Héra Éva
CIOFF Hungary, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
hera.evavmil.datanet.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Hagyományőrzés
 • Népművelés

Hoppál Mihály
magyar nyelv és irodalom, néprajz (DE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete, Európai Folklór Intézet
efin [kukac] t-online.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Pusztafalu; Zemlpén m.; 1975-95
 • Sámánizmus; Szibéria
 • Néphit; Erdély
 • Fejfák; magyar nyelvterület

Ispán Ágota Lídia
történelem-néprajz (ELTE BTK),MTA Néprajzi Kutatóintézete
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Életmódváltás 1945 után az urbanizáció hatására; Tiszapalkonya (B-A-Z m.); 2005-től
 • Életmódváltás 1945 után az urbanizáció hatására; Tiszakeszi (B-A-Z m.); 2008-tól

Izsó Károly
tanítóképző, Altalános Iskola Bajna
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Falutörténeti kutatás; Bajna, Komárom-Esztergom m.

Juhász Katalin
textilvegyész (Moszkvai Textilegyetem); néprajz (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
juhasz [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Hétköznapi és rituális, mágikus tisztálkodás, paraszti szépségáploás
 • Történelem az énekes folklórban
 • Városi folklór (gyerekek), munkásfolklór (bányász, amerikás)

Kenyeres Sándorné, népművelő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület
kenyeresne [kukac] t-online.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • közművelődés
 • közművelődési szakértő
 • hagyományőrzés

Kiss Emília
néprajz (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete, Soroksári Helytörténeti Gyűjtemány
kisse [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Városi- és társadalomnéprajz
 • Történeti néprajz

Kiss Réka
történelem-néprajz (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
kiss [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • protestáns vallási néprajz, koraújkor-újkor
 • Református egyház 19-20. századi története, felekezeti identitás alakulása 1945 után
 • 1956 emlékezete; mítosz és történelem kapcsolata; oral history és a levéltári források összevetésének problematikája
 • Migrációs folyamatok a 20. században, Budajenő példáján

Kovács Gábor
Germelyi Tésztagyár,
kovacsgabor_epol [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Epöl község története és néprajza; Epöl, Komárom-Esztergom m.
 • hagyományőrzés
 • kiállításszervezés

Kovács Lajos
Zrínyi Ilona Ált. Isk. Dorog
lolyoskovacs [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Helytörti kutatások; Dorog, Komárom-Esztergom m.

Dr. Kriston Vízi József
ny. főmuzeológus, múzeumi kultúraközvetítő
Kecskeméti Katona József Múzeum (2014-2017)
kristonstern [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • népi játékkultúra
 • gyermekjátékok kutatása, gyűjtése
 • a társas élet és a szórakozás formái
 • forráskutatás népi játékok oktatásához

Landgraf Ildikó
néprajz, történelem, finn (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
landgarf [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Finn.magyar összehasonltó szövegfolklorisztikai vizsgálatok, terminológiai, fogalomhasználati rendszerezési kérdések, finn legendarunok és történeti mondák; Finnország, Magyarország; 1991-95
 • A magyar történeti mondék rendszerezése; 1991-től
 • 19. századi hősök és hőstípusok a magyar történeti mondahagyományban. Az 1848-as történeti hősök és a 19. századi Habsburgok folklórja; 1991-98
 • Történeti valóság és mondai hősteremtés. A 19-20. századi Habsburgok alakja a népi kultúrában
 • Magyarországi bányászmondák; 1999-2001
 • Az andekdota műfaja a magyar hagyományban; 2005-2007
 • A lokális emlékezet narratívái Gyimesben; 2007-től

Magyar Zoltán
történelem-néprajz-irodalom (DE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
magyarz [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Történeti mondák
 • Kisepikai műfajok
 • Mesemondók repertoárja, egyéniségkutatás
 • Epikus műfajok klasszifikációja, műfaji katalógusok, motívum-indexek
 • Magyar és európai szentkultusz
 • Árpád-házi szentek népi hagyományköre
 • A magyar nép táji és történeti tagolódása, magyar néprajzi tájak kutatása
 • A gyimesi csángók népi kultúrája

Malagurszkiné Szabó Éva
Művelődési Ház
millenniumihaz [kukac] bajot.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Bajóti közművelődés; Komárom-Esztergom m.

Mártáné Czékus Györgyi
óvodapedagógus, közművelődési szakember, Tázlári Művelődési Ház
gyorgyiczekus [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • népdaléneklés; Dél-Alföld
 • helytörténeti gyűjtés; Dél-Alföld

Máté Gábor
geográfus, etnográfus, turizmus szervező (PTE), MTA Néprajzi Kutatóintézete
mate [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • tájtörténet; Kelet-Mecsek
 • településnéprajz

Mikos Éva
magyar-néprajz (PTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
mikos [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Populáris olvasmányok
 • A szövegfolklorisztika elméleti problémái
 • Olvasott kultúra és folklóra, írásbeliség-szóbeliség kapcsolata
 • Gyimesközéplok szövegfolklórja; Gyomesközéplok (Románia)
 • Kortárs folklór, "cyber-lore", könyvfolklór, sajtófolklór, modern mondák
 • A folklorisztika és a néprajz egyéb írott forrásai: tankönyvek, ifjúsági irodalom, gyermekirodalom a XIX. században és korábban

Minorics Tünde
néprajz (DTE), PTE, FEEK, Kultúratudományi Intézet, Kulturális Örökség Kutatócsoport
minoricstunde [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Mohácsi busójárás; Mohács, Baranya; 2002 óta
 • nemzetiségi kultúrák; Baranya megye
 • helyi örökség és turizmus; Baranya m.
 • örökség és múzeum; Baranya m.
 • örökség és oktatás; Baranya m.

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
muharay [kukac] mail.datanet.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • hagyományőrző egyesületek összefogása; magyar nyelvterület ill. csatlakozott tagállamok

Nagy Károly Zsolt
református teológus (Sárospatak); vizuális antropológia (ME BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete, Sárospataki Református Akadémia,
nagykzs [kukac] etnologi.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Vizuális tudásátadás XVI-XIX. sz.; Európa; 2001-től
 • Lokális közösségek identitáskonstrukciós folyamatainek értelmezése a kultúra vizuális aspektusain keresztül; Észak-Magyarország; 2003-tól
 • Református felekezeti identitástudat változásai; Kárpát-medence; 2005-től
 • Interaktív technológiák társadalomtudományi alkalmazása; 2003-tól

Nagyné Bősze Katalin
Debreceni Egyetem néprajz-művelődés menedzser, Sóstói Múzeumfalu
boszekati [kukac] freemail.hu

Pállné Dr. Lakatos Ilona
ELTE BTK magyar-orosz, Nyíregyházi Főiskola, Magyar Neylv- és Irodalomtudományi Intézet, Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad
lakatosi [kukac] nyf.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • szociolinguisztikai, dialektológiai kutatások; északkeleti nyelvjárási régió

Sántha István
térképész, geográfus, hidrológus, kulturális antropológus (ELTE), MTA Néprajzi Kutatóintézete
santha [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Evenkik szociálantropológiai kutatása; Kelet-Szibéria; 1995-től
 • Burjátok szociálantropológiai kutatása; Dél-Szibéria; 1993-tól
 • Kirgizek szociálantropológiai kutatása; Közép-Ázsia; 1994-től
 • Tofák szociálantropológiai kutatása; Dél-Szibéria; 1998
 • Diószegi Vilmos; Szibéria, Mongólis, Magyarország; 1997-től
 • Almásy György; Kirgízia, Ausztria, Magyarország; 1996-tól

Sárkány Mihály
történelem-néprajz (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete, ELTE TáTK Kult. Antropológia Szakcsoport
sarkany [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Magyar és német rokonsági terminológia Dunaszegcsőn; Dunaszegcső (Baranya m.); 1966-67
 • Gazdasági és társadalmi rétegződés változása Varsányban; Varsány (Nógrád m.); 1971-75
 • Gazdasági és társadalmi rétegződés Varsányban a rendszerváltást követően; Varsány (Nógrád m.); 2000-2005
 • Moldvai csángó magyarok rokonsági terminológiája; Moldva (Románia); 2001, 2003
 • Kávétermesztés a kikujuknál; Kenya; 1993, 1995
 • A falusi életmód átalakulása a 20. század második felében Magyarországon; 1981-87
 • A néprajz és a szociokulturális antropológia elémletei és módszertani problémái
 • Kelet-Afrika művészete; Kelet-Afrika; 1973

Szabadi Mihály
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Hagyományőrzés
 • Népművelés

Szegvári Ildikó
Táncművészeti Főiskola, néptáncpedagógus, Művészeti Iskola Tatabánya
szegildi62 [kukac] freemail.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Nyitra néptánchagyománya; Nyitra, Komárom-Esztergom m.; 2011
 • Komárom megyei népdalgyűjtés; Komárom-Esztergom m.; 2011
 • népi játékok; Felvidék, Kárpátalja; 2012

Szigetvári József
Kutatási / tevékenységi terület:
 • néptánc
 • Hagyományőrzés
 • folklórfesztiválok szervezése

Szilágyi Miklós
magyar-néprajz, MTA Néprajzi Kutatóintézete
szilagyi [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Magyar halászat története és néprajza
 • Zsákmányolás
 • Alföldi mezővárosok történeteés gazdálkodása
 • Társadalomnéprajz
 • Néprajzi változásvizsgálat
 • Néprajzi tudománytörténet

Szilágyi Zsolt
történelem (ME BTK); mongol (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete, ELTE BTK
sharbaatar [kukac] hotmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Mongólia, Belső-Ázsia; Mongólia, Belső-Ázsia
 • Belső-Ázsia története; Mongólia, Belső-Ázsia
 • A buddhizmus története, társadalmi, politikai szerepe; Mongólia, Belső-Ázsia
 • A buddhizmus a népi vallásosságban; Mongólia, Belső-Ázsia
 • Letelepültek és nomádok kapcsolata; Mongólia, Belső-Ázsia
 • Társadalmi és politikai változások a poszt-szovjet korszakban; Mongólia, Belső-Ázsia
 • Nomád hagyományok, életmód; Mongólia, Belső-Ázsia
 • Belső-Ázsia és a mongol buddhizmus; Mongólia, Belső-Ázsia

Szilágyi Zsolt
néprajz
Kutatási / tevékenységi terület:
 • néptánc metodika és pedagógia

Takácsné Gyenes Ildikó
faipari mérnök, Lignovit Kft.
gyenes.ildiko [kukac] vnet.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Helytörti kutatások; Dömös, Komárom-Esztergom m.

Tomisa Ilona
történelem-néprajz (ELTE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
tomisa [kukac] etnologia.mta.hu
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Templomi céhzászlók, egyéb szakrális tárgyi emlékek a Kárpát-medence egész területén a 16-18. században; Kárpát-m.; 1986-tól
 • Magyar és latin nyelvű egyházi források a Kárpát-m. egész területén 16-18. század; Kárpát-m.; 1990-től
 • Céhes emlékek a Kárpát-m. egész területén; Kárpát-m.; 1996-tól

Tukacsné Dr. Károlyi Margit
Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom, Nyíregyházi Főiskola
tukacsne [kukac] gmail.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Hajdúhadházi nyelvjárás; Hajdú-Bihar m.; 1976-90
 • A szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások változása; Szabolcs-Szatmár-Bereg m.; 1989-97
 • A hármas határ menti nyelvjárások változása; Szabolcs, Ung, Bereg, Szatmár megye magyarországi, kárpátaljai és partiumi része; 1997-től
 • A hármas határ menti nyelvi korpusz digitalizálása, nyelvföldrajzi ábrázolása; Szabolcs, Ung, Bereg, Szatmár megye magyarországi, kárpátaljai és partiumi része; 1999-től

Turai Tünde
magyar-néprajz (Babes-Bolyai TE BTK), MTA Néprajzi Kutatóintézete
tturai [kukac] yahoo.com
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Generációs kapcsolatok; Szilágyság; 1997-től
 • Idősgondozási stratégiák. Formális, informális gondozás; Szilágyság; 1997-től
 • Az időskor jelentései; Szilágyság; 1997-től
 • Közösségtanulmány, kapcsolatháló-elemzés; Szilágyság; 1999-től
 • A család intézményének változásai a 20. században; Szilágyság; 1999-2002
 • Nemzeti identitás és szimbóluma a nyilvános térben; Szilágyság; 2001-2002
 • Idősgondozási stratégiák; Magyarcsügés, Gyepce, Kostelek (Bákó m.); 2000-2002
 • Az időskor intézményesülése Romániában; Románia; 2007-2009

Varga Albin
Kutatási / tevékenységi terület:
 • Hagyományőrzés
 • Népművelés

Varga Sándor
SZTE BTK Néprajz Tanszék
Kutatási / tevékenységi terület:
 • néptánckutatás; magyar nyelvterület
 • Hagyományőrzés

Vizin Antal
Kutatási / tevékenységi terület:
 • szerb-horvát népzene; Dél-Magyarország
 • Hagyományőrzés