HU | EN
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság

dr. Csonka-Takács Eszter

Végzettség:

1993. 1993    etnográfus, magyar nyelv és irodalom szakos előadó (egyetemi diploma)
2006 doktori (PhD) fokozat (néprajztudomány)

Tanulmányok:

1982–1986 Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács
1991. 1986–1991    Eötvös József Collegium
1986–1988 könyvtár szak, ELTE Bölcsészettudományi Kar
1988–1993 magyar szak, ELTE Bölcsészettudományi Kar
1993. 1988–1993    néprajz szak, ELTE Bölcsészettudományi Kar
1995–2006 PhD-hallgató, ELTE BTK "Magyar és összehasonlító folklorisztika" doktori program

Munkahelyek:

1993. 1990–1993    könyvtáros, Eötvös József Collegium – MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára
1992. 1991–1992    demonstrátor, ELTE BTK Folklore Tanszék
1994–1997 tudományos segédmunkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézete
1999. 1997–1999    könyvtáros, Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola
1998–1999 ösztöndíjas, MTA Néprajzi Kutatóintézete
1999–2001 informatikai felelős, MTA Néprajzi Kutatóintézete
1999–2004 tudományos munkatárs, Európai Folklór Intézet
2004–2009. március igazgatóhelyettes, Európai Folklór Intézet
2009. április- igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

Ösztöndíjak:

1997. 1994–1997    Fiatal Kutatói Ösztöndíj, MTA
1999. 1998–1999    Sasakawa kutatói ösztöndíj, MTA-RSYLFF
2008. 3 hó Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Románia: Gyimes, Moldva)
2013–2105 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

Díjak:

 • OKTV, 5. helyezés, magyar nyelv
 • OTDK, 5. helyezés néprajz szekció

Szakértelem:

Nyelvismeret:

 • angol (középfok, C típusú)
 • francia (idegen nyelvi tanszéki középfok)

Számítógép:

 • Apple Macintosh, Windows (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés)

Tagság:

 • Magyar Néprajzi Társaság – tag, Folklór Szakosztály – titkár (2006. máj.-2012. jún.)
 • Európai Folklór Központért Egyesület – tag (2000-)
 • Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár) – tag (2006-)
 • Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület – tag (2011-)
 • Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat – Tanácstag (2011-)
 • Karsai Zsigmond Művészeti Alapítvány – kuratóriumi tag (2012-)
 • Falu c. tudományos lap – szerkesztőbizottsági tag (2012-)
 • UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság – elnök (2012 -)
 • TIT Kossuth Klub Egyesület – elnökségi tag (2013-)
 • Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség Ágazati Szakbizottság – alelnök (2013-)
 • UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – szakértő (2014-)

Tudományos tevékenység:

Kutatói pályázatok, programok:

1996–2005 Vallási Motívumok Mutatója (munkacsoport, OTKA)
1997–2001 Tabuszövegek adatbázisa, feldolgozása (egyéni, ifjúsági OTKA)
2000– Encyclopaedia of Hungarian Folk Culture, Akadémiai Kiadó – Walter de Gruyter (szerkesztőbizottsági tag, szerző)
2005–2009 Néphit és vallás a legújabb korban (munkacsoport, OTKA)
2009–2013 Népi vallás, néphit és vallásos folklór a 16-21. században (munkacsoport, OTKA)
2011–2013 Etnofolk – A népi kulturális örökség megőrzése és megerősítése Közép-Európában (munkacsoport, Európai Kulturális Alap – Közép-Európai Transznacionális Program) (Preservation and enhancement of folk cultural heritage in Central Europe funded by the EU Structural Funds through the Central Europe Programme)
2011–2014 Tradíció és modernizáció Erdély néprajzi képének változásában a 19-21. században. Alapkutatás folytatása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyütteséhez (munkacsoport, OTKA)
2015– A Nagy háború emlékezete és hatása a vidéki kultúrára (munkacsoport, OTKA)

Konferencia előadások:

1995
 • Egy testben két lélek. A magzat lelke. Lélek-halál-túlvilág konferencia
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
1997
 • Női tabuk, nők a tabukban. Nők a populáris kultúrában és a folklórban konferencia
  (Budapest, Néprajzi Múzeum)
2002
 • Az átmeneti rítusok tabuelőírásai. Átmeneti rítusok konferencia
  (Kolozsvár – Válaszút, Kriza János Néprajzi Társaság)
2004
 • Contemporary Folk Art – Equal Rights to Creativity
  (Budapest, Európai Folklór Intézet)
2005
 • Tiltott tárgyak a magyar néphitben. Tárgy és folklór konferencia
  (Vaja, Magyar Néprajzi Társaság – PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék)
2006
 • A hiedelmek változásának összetevői Gyimesben. Párbeszéd a hagyománnyal konferencia
  (Pécs, PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék)
2007
 • A vizek és a női tisztátalanság Gyimesben. „Meg is mosakodjál” tudományközi konferencia a tisztaságról és a tisztálkodásról (Budapest, ELTE Néprajzi Intézete – MTA Néprajzi Kutatóintézete – Magyar Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
 • Az emberélet fordulóinak ünnepi alkalmai Gyimesközéplokon. Gyimes a XXI. században konferencia (Gyimesközéplok, Hargita megye Tanácsa – Pogány-havas Kistérségi Társulás)
 • A sorkatonasághoz kapcsolódó átmeneti rítus Gyimesben. Az eltűnt katona – katonakonferencia (Kolozsvár – Kriza János Néprajzi Társaság)
2009
 • Szellemi kulturális örökség és turizmus. XIII. Apáczai-napok. Kreativitás és innováció – Álmodj, alkoss, újíts! – tudományos konferencia (Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)
 • A szellemi kulturális örökség megőrzésének folyamatai és aktuális eseményei Magyarországon. A „néphagyomány” helyzete, társadalmi és közösségi szerepe a kultúra jelenében című konferencián (Pécs, Pécsi Kulturális Központ)
2010


a.

b.
 • Közösségek, önkormányzatok a helyi szellemi kulturális örökségért. Hagyományőrzés – fesztiválturizmus szakmai konferencia (Szekszárd, Tolna Megyei Általános Művelődési Központ)
 • 2010    A szellemi kulturális örökség egyezmény a (túl)élő hagyományért: feladatok, lehetőségek, hatások. Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Nemzetközi konferencia a XXIX. Országos Táncháztalálkozó keretében (Budapest, Teleki László Alapítvány – Magyar Művészeti Tanács – Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete)
 • 2010    Szellemi kulturális örökségünk. Civil Kulturális Örökségvédő Fórum (Őriszentpéter, Reflex Környezetvédő Egyesület)
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény végrehajtásának magyar gyakorlata és tapasztalatai. A szellemi kulturális örökség meghatározása, kezelése és gyakorlása c. nemzetközi konferencia (Budapest – Szentendre, Francia Intézet – ELTE BTK – SZNM)
 • A szellemi kulturális örökség hazai megvalósítása. Közös Európai örökségünk konferencia (Pécs, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)
2011
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény és magyarországi végrehajtása. Hagyományőrzés – turizmus. Regionális konferencia. (Békéscsaba)
 • A szellemi kulturális örökség szerepe a tájházak életében (Tájház Szövetség közgyűlése, Szentendre)
 • A szellemi kulturális örökség szerepe a helyi örökség kezelésében. Múzeumok éjszakája. (Herman Ottó Múzeum /Miskolc/, Dobó István Vármúzeum /Eger/)
 • A nemzeti kultúra és a szellemi kulturális örökség. Műhelyfoglalkozás határontúli civil szervezetek számára. (Budapest–Szentendre, TIT Kossuth Klub–Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
2012
 • A „táncház módszer” az UNESCO szellemi kulturális örökség regiszterében. „Meg kell a búzának érni”. A magyar táncházmozgalom 40 éve. Nemzetközi jubileumi konferencia és kiállítás. (Budapest – Európai Folklór Intézet)
 • Világörökségtől a szellemi kulturális örökségig. Az UNESCO egyezmények viszonya. Világörökség 40 – nemzetközi  konferencia. (UNESCO MNB, BKF, ITA, ICOMOS MNB)
2013
 • Néphagyomány a 21. században. Idegenforgalmi látványosságtól a közösségi identitásig. Re:tnográfia – fonótól a Facebookig. Beszédes filmmozaik. (Magyar Néprajzi Társaság, Néprajzi Múzeum)
 • Fesztiválok és szellemi örökség – kerekasztal. (Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta – CIOFF)
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény és hazai megvalósítása. A jegyzékre kerülés folyamata. Nemzetiségeket a Nemzeti jegyzékre! Fórum Magyarország nemzetiségei számára. (Magyar Néprajzi Társaság – SZNM SZKÖI)
 • A magyar solymászat az UNESCO listáján. II. Arab-Magyar Nemzetközi Solymász Találkozó (Magyar Solymász Egyesület)
 • Szellemi örökség, hungarikumok. A falu kultúrája – fórum vidékfejlesztési és közművelődési szakemberek, polgármesterek, civil szervezetek és politikusok részvételével. (Muharay Elemér Népművészeti Szövetség – Művészetek Völgye 2013)
 • A tájházak szerepe a helyi szellemi kulturális örökség feltárásában. Tárgyi örökség – szellemi örökség tájházi környezetben. XI. Országos Tájháztalálkozó (Magyarországi Tájházak Szövetsége – Decs Község Önkormányzata)
 • Szellemi kulturális örökség, nemzeti jegyzék. Magyar Kultúra Napja  –konferencia a magyar értéktárakról. (Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta)
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény végrehajtásának szakmai feladatai, magyarországi eredményei. A szellemi kulturális örökség 10 éve (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Szabadtéri Néprajzi Múzeum SZKÖI – UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság)
2014
 • Szellemi örökség itthon és a Kárpát-medencében.Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében (BGF–Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar – FATOSZ)
 • Szellemi kulturális örökség Magyarországon. Kulturális Közfoglalkoztatási Program közösségi koordinátorainak országos találkozója (NMI, Lakitelek)
 • Pásztorételből nemzeti örökség. CANEPAL Nemzetközi workshop (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
 • Szellemi örökségünk a Nemzeti Jegyzéken. XIV. Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciája – Élő néprajzi gyűjtemények - közösségi színtér a tájházban (Legatum, Szarvas)
 • A szellemi kulturális örökség összegyűjtésének, ápolásának szakmai feladatai. Magyar Fesztivál Szövetség Közgyűlése és Konferenciája (Magyar Fesztivál Szövetség – SZNM)
 • Miként lehet a szellemi kulturális örökség a kulturális turizmus része? Kisváros az Európai Utak csomópontján (Kalocsa Város Önkormányzata – Nemzeti Művelődési Intézet)
 • Czinka Panna Szabadegyetem – Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet “Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram zárórendezvénye, Kapolcs
2016
 • How can networking help inventoring and capacity building?10th Annual Meeting of the South-East European Experts Network on Intangible Cultural Heritage.  (UNESCO Horvát Nemzeti Bizottsága, Brac)
 • The implementation of the Convention 2003 in Hungary. The First China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (International Cultural Centre , Krakkó)
2017
 • The implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) in Hungary. The 5th International (Shanghai) Intangible Cultural Heritage Protection Forum. Commonality & Difference - the Implementation and Vision of the ICH Convention (Shanghai Art Collection Museum, Shanghai Art & Design Academy, Intangible Cultural Heritage Division, Ministry of Culture of China, Sanghaj)
 • Szellemi kulturális örökség a közösségi identitás tükrében. Hagyomány-szellemi kulturális örökség-népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről (Viski Károly Múzeum, Kalocsa)

Konferencia szervezés:

1995
 • Lélek–halál–túlvilág
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
1997
 • Sors–áldozat–divináció
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
1999
 • Demon–Spirit–Witches
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
 • 7th SIEF Conference
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
 • Áldás és átok, csoda és boszorkányság
  (Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete)
2004
 • Contemporary Folk Art – Equal Rights to Creativity
  (Budapest, Európai Folklór Intézet)
2007
 • International Conference on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
  (Pécs, OKM–Európai Folklór Intézet–Pécs Kulturális Központ)
2010
 • A szellemi kulturális örökség meghatározása, kezelése és gyakorlása c. nemzetközi konferencia
  (Budapest – Szentendre, Francia Intézet – ELTE BTK – SZNM)
2014
 • A szellemi kulturális örökség 10 éve
  (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Szabadtéri Néprajzi Múzeum SZKÖI – UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság)
2016
 • European Expert Meeting of Intangible Cultural Heritage
  (Szabadtéri Néprajzi Múzeum SZKÖI, Szentendre)
2017
 • Tudomány és szellemi kulturális örökség
  (Szabadtéri Néprajzi Múzeum SZKÖI, Szentendre)

Kiállítás rendezés:

2003
 • Fából vaskarika – Nem–mindennapi kreativitás
  (Nemzetközi kiállítás, Budapest, Óbuda – Zichy kastély. Európai Folklór Intézet – ITE Contemporary Folk Art Museum)
2010
 • A mezőtúri fazekasság – A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke
  (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, PontItt kiállítótér)
2011
 • A mohácsi duda (Mohács, Szent János Hotel)
 • Szellemi kulturális örökség Magyarországon (Mohács, Városháza)
2013–2014
 • Megragadni a megfoghatatlant. A szellemi kulturális örökség egyezmény 10 éve
  (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre – 2013, Néprajzi Múzeum, Budapest – 2014, Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta, 2014)

Terepmunka:

1986, 1989, 1991
 • Gyergyószárhegy: lakodalmi szokások
1989
 • Szokolya: születés, keresztelés szokásai (1 hét)
1991
 • Mohács: születés szokásai (1 hónap)
1995, 2008
 • Moldva, Somoska: születés, halál/temetés szokásai, húsvét
2005–
 • Gyimes: az emberélet fordulóinak szokásai, hiedelmei
2012–
 • Gyimes: Erdély tájegységet előkészítő gyűjtés

Publikációk

Tanulmányok:

1999.
 • Elváltás a magyar néphitben. In Benedek Katalin–Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 321–332.
 • Női tisztátalansági tabuk a magyar néphitben. In Küllős Imola (szerk.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 266–272.
2000.
 • Házassági tilalmak a magyar néphitben. In Leckekönyv. Doktori iskolások tanulmányai Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 144–163. (megjelenés alatt)
2002.
 • A ház és a test tabui az átmeneti rítusokban. In Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 412–428.
 • Az átmeneti rítusok tabuelőírásai. In Pozsony Ferenc (szerk.): Átmeneti rítusok konferencia elődásai (megjelenés alatt)
2007.
 • Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon. In Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 97–135.
2008.
 • Keresztelő Gyimesközéplokon. In Pócs Éva (szerk.): „Vannak még csodák..." Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest: L'Harmattan, 122–173.
 • A sorkatonasághoz kapcsolódó átmeneti rítusok Gyimesben. In Ilyés Sándor–Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kriza János Társaság Évkönyve 16. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 133–157.
2010.
 • Csonka-Takács Eszter–Káldy Mária: Az épített, a természeti és a szellemi örökség és az Örökség Iskolák. In Bereczki Ibolya–Sághi Ilona (szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek – európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 10–13.
 • The Convention the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Service of our Living and Surviving Tradition – Task and Opportunities in Hungary. In Mihály Hoppál (ed.): Sustainable Heritage. Symposium on European Intangible Cultural Heritage. Budapest: European Folklore Institute, 45–50.
2011.
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény a (túl)élő hagyományért: feladatok, lehetőségek, hatások. In Diószegi László–Juhász Katalin (szerk.): Hagyomány–Örökség–Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Budapest: Teleki László Alapítvány. 221–227.
 • A szellemi kulturális örökség egyezmény (2003) és magyarországi végrehajtása. In Bassa Lia (szerk.): Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 2. Kulturális örökség kezelése. Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány, 53–68.
2012.
 • A komasági rendszer kapcsolathálója Gyimesben. In Landgraf Ildikó–Nagy Zoltán(szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Pécs–Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék–MTA BTK Néprajztudományi Intézet–L’Harmattan Kiadó–Könyvpont Kiadó, 747–762.
 • A "táncház módszer" az UNESCO szellemi kulturális örökség regiszterében. In Halmos Béla–Hoppál Mihály–Halák Emese (szerk.): "Meg kell a búzának érni." A magyar táncházmozgalom 40 éve. Budapest: Európai Folklór Intézet, 116–123.
 • A vallási elemek változása új társadalmi közegben egy esettanulmány kapcsán. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó, 331–349.
2016.
 • From birth to baptism. An examination of rite of passage phenomenon at Gyimesközéplok. In Adina Hulubaş–Iona Repciuc (eds.): Riturile de trecere în actualitate – The Rites of Passage Time after Time. Editura Universităţii “Alexandrubioan Cuza” Iaşi, 287–329.
 • Intangible Cultural Heritage Communities in the Network of the Skanzen Hungarian Open Air Museum. Acta Ethnographica Hungarica 61: 2: 431–439.
2017.
 • Szellemi kulturális örökség közösségek a Skanzen hálózatában. In Bereczki Ibolya–Sári Zsolt (szerk.): Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Tanulmányok Cseri Miklós 60. születésnapja alkalmából. 28–29: 118–126.

Ismeretterjesztés, tudománynépszerűsítés:

2009.
 • Falusi Turizmus
2010.
 • Mesterség és Művészet
 • Folkmagazin
2011.
 • Néprajzi Hírek
2012.
 • Magyar Vidéki Mozaik

Szerkesztés, közreműködés:

1996.
 • /a szerkesztők munkatársa/ Pócs Éva–Voigt Vilmos (szerk.): Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete.
1998
 • /a szerkesztő munkatársa/ Pócs Éva (szerk.): Extázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest–Pécs: Balassi Kiadó.
  1999. Benedek Katalin–Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete.
1999.
 • /összeáll./ A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1990. Hungarológiai Értesítő XIV évf.
2000.
 • /összeáll./ A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1991. Hungarológiai Értesítő XV. évf.
 • Csonka-Takács Eszter–Fazekas Zsuzsa (szerk.): Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Budapest: Európai Folklór Intézet–Osiris.
2001.
 • /a szerkesztő munkatársa/ Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest: Janus–Osiris Kiadó.
 • /a szerkesztő munkatársa/ Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó.
 • Eszter Csonka-Takács and Mihály Hoppál (eds.): Ethnology in Hungary: Institutional Background. Budapest: European Folklore Institute.
2002.
 • Eszter Csonka-Takács and Mihály Hoppál (eds.): Eros in Folkore. Budapest: Akadémiai Kiadó–European Folklore Institute (Bibliotheca Traditionis Europeae 3.)
 • /a szerkesztők munkatársa/ Heroes or Bandits. Outlaw Traditions in the Carpathian Region. Ed. by V. Gasparikova and N. Putilov. Budapest: European Folklore Institute. (Orosz nyelvű könyv angol bevezetővel és epilógussal).
 • /a szerkesztők munkatársa/ Authenticity Whose Tradition? Ed. by László Felföldi and Theresa J. Buckland. Budapest: European Folklore Institute.
 • Csonka-Takács Eszter–Czövek Judit–Takács András (szerk.): Mir-Susne-Hum I–II. Tanulmányok Hoppál Mihály tiszteletére. Budapest: Akadémiai Kiadó.
1999–2008.
 • Csonka-Takács Eszter–Hoppál Mihály (szerk.): EFI Communicationes sorozat 1-19. Budapest: Európai Folklór Intézet.
2000–2009.
 • /szerkesztő/ Hungarian Heritage angol nyelvű folyóirat, Vol. 1–8. Nr. 1–2. Budapest: European Folklore Institute.
2005.
 • /a szerkesztők munkatársa/ Demons, Spirits, Witches 1. Communicating with the Spirits. Ed. by Gábor Klaniczay and Éva Pócs. Budapest: CEU Press.
 • /a szerkesztő munkatársa/ Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány. Szerkesztette: Molnár Ádám. Budapest: Molnár Kiadó.
2006.
 • /a szerkesztők munkatársa/ Demons, Spirits, Witches 2. Ed. by Gábor Klaniczay and Éva Pócs. Budapest: CEU Press.
 • /a szerkesztők munkatársa/ Bartók és az arab népzene/Bartók and Arab Folk Music. CD-ROM. Szerkesztők: Kárpáti János–Vikárius László–Pávai István. Budapest: Magyar UNESCO Bizottság–Európai Folklór Intézet–MTA Zenetudományi Intézet.
2007.
 • Barna Gábor–Csonka-Takács Eszter–Varga Sándor (szerk.): Tánchagyomány: Átadás és átvétel/Dance: Tradition and Transmission. Tanulmányok Felföldi László köszöntésére/Festschrift for László Felföldi. Szeged: Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék.
2008.
 • /a szerkesztők munkatársa/ Demons, Spirits, Witches 3. Ed. by Gábor Klaniczay and Éva Pócs. Budapest: CEU Press.
 • /szerkesztő/ Szellemi kulturális örökség – a megőrzés útjai. Ways of Safeguarding the Intangible Cultural Heritage. A pécsi nemzetközi konferencia előadásaiból, 2007. szeptember 17–20. Budapest: Európai Folklór Intézet.
2009.
 • /szerkesztő/ Busójárás Mohácson. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére készült jelölési dokumentáció szerkesztett változata. Budapest: L'Harmattan Kiadó–Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
2010.
 • /szerkesztő/ A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
 • /szerkesztő/ UNESCO egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
2011.
 • Csonka-Takács Eszter – Havay Viktória /szerk./ A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje. Felterjesztési anyag és dokumentáció az UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzését célzó legjobb gyakorlatok regiszterébe. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
2012-
 • A falu – a vidékfejlesztők lapja (szerkesztőbizottsági tag)
2014.
 • "The flame must be kept alive." Candidature of Hungary to the Intergovernmental for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2014–2018. DVD Video.

Szakértés:

1994–
 • pályázati bírálatok
  (Önkéntes Néprajzi Gyűjtők, Sulinet, OTKA)
1995–
 • rádiós és televíziós interjúk
  (Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Civil Rádió, Gazdasági Rádió, Szentendre Rádió, MTV, Duna TV, HírTV, EchoTV, Szentendre TV)
2009–
 • egyetemi oktatás, szakdolgozati/doktori disszertáció konzultáció
 • részvétel az UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ülésein
  (Abu Dhabi, Párizs, Baku, Windhoek, Addisz Abeba)