HU | EN
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság

PÁL-KOVÁCS Dóra

Végzettség:

 • 2020
  Doktori (PhD) fokozat megszerzése (néprajztudomány)
 • 2017
  néprajz mesterszakos bölcsész

Munkahelyek:

2015. augusztus– szakmai referens
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szellemi Kulturális Igazgatóság

Tanulmányok:

2014–2017 PhD-hallgató
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Hungarológiai Doktori Iskola
Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, Románia
2011–2014 Szegedi Tudományegyetem
Okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
Táncantropológia szakirány
Szakdolgozat: “Női szemmel”- A páros táncok elemzése és értelmezése az erdélyi Magyarózdon
Főbb tantárgyak: Táncantropológia, Táncfolklorisztika, Táncjelírás, Tánctörténet
2008–2011 Szegedi Tudományegyetem
Néprajz alapszakos bölcsész
Főbb tantárgyak: Európai etnológia, Magyar és összehasonlító folklorisztika, Magyar és összehasonltó néprajz, Kutatás Módszertan, Kulturális antropológia, Kulturális örökségvédelem
2004–2008 Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola
1996–2004 Babits Mihály Általános Iskola
Német nemzetiségi osztály

Szakmai tapasztalat:

 • 2009
  Szakmai gyakorlat
  Völgység Múzeum, Bonyhád
 • 2010
  Szakmai gyakorlat
  MTA-BTK Zenetudományi Intézet Néptánc osztály
 • 2012–2014
  Külső munkatárs
  MTA-BTK Zenetudományi Intézet Néptánc osztály

Kutatási területek:

 • 2016–2021
  BTK Zenetudományi Intézet: NKFIH 12470 számú A magyar néptáncok degradálódó filmes forrásainak megőrzése, etnokoreológiai értelmezése és közreadása című OTKA pályáza
 • 2015
  Románia, Mezőerked, román folklór, népi építészet, Ceausescu éra
 • 2012–
  Maros-Küküllő mente: Magyarózd, gender studies -társadalmi nemi szerepek a táncban és társadalomban

Ösztöndíjak:

 • 2018
  Junior Príma díj
  Magyar népművészet és közművelődés kategória
 • 2013 április
  IPEDAM
  Intensive Erasmus Programme of Dance Ethnocoreology and Dance Anthopology. Dance Knoledge, Movements of Dance
  Norvegian Univerity of Sciense and Technology
  Norway, Trondheim
 • 2010 április
  IPEDAK
  Intensive Erasmus Programme of Dance Ethnocoreology and Dance Anthopology. Dance Knowledge
  Norvegian Univerity of Sciense and Technology
  Norway, Trondheim

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Kutatói pályázatok, programok

 • 2012–
  Románia, Maros-Küküllő mente: Magyarózd, társadalmi nemi szerepek a tánchagyományban és a társadalomban
 • 2016–2021
  A magyar néptánckutatás filmes forrásai: Megőrzés, értelmezés, közreadás (OTKA munkacsoport)
 • 2015–
  Románia, Mezőerked, román népi építészet, Ceausescu éra

Oktatás

 • 2021
  • Transylvanian dance tradition: Research concepts and methodology
   Erasmus Mundus Program - Choreomundus, online előadás
  • Szellemi kulturális örökség Magyarországon
   SZTE BTK, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
  • Transylvanian dance tradition: Research concepts and methodology
   Erasmus Mundus Program - Choreomundus, online előadás
 • 2020
  • The Hungarian implementation of Intangible Cultural Heritage
   Szeged, Erasmus Mundus Program - Choreomundus
 • 2019
  • Intangible Cultural Heritage in Hungary
   Szeged, Erasmus Mundus Program - Choreomundus
 • 2018
  • Men and women in a Transylvanian Dance Tradition: Research Concepts and Methods
   Szeged, Erasmus Mundus Program - Choreomundus
  • Maros-Küküllő menti táncdialektus
   Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Táncdialektusok kurzus
 • 2017
  • Men and Women in Transylvanian Village’s Dance Tradition Choreomundus
   MTA BTK Zenetudományi Intézet
 • 2016
  • Fieldwork in Transylvania – Problems with Research of Gender Studies
   Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged
   Choreomundus – From field to archive
 • 2014
  • „Női szemmel” – Páros táncok elemzése és értelmezése az erdélyi Magyarózdon
   Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
   Tánc és társadalom kurzus

Magyar nyelvű konferencia előadások

 • 2022
  • A tánc mint „múzeumi tárgy”
   Tánc a változó világban, VIII. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciára
   Magyar Táncművészeti Egyetem
 • 2021
  • A páros táncok határátlépő mozdulatai – a revival táncosok tükrében
   Szegedi Tudományegyetem Új Nemzeti Kiválósági Program konferencia (online)
  • A páros táncok határátlépő mozdulatai – a revival táncosok tükrében
   Magyar Etnokoreológia Társaság (online)
  • Solymászat, mint élő szellemi kulturális örökség
   Vadászati Világkiállítás, Budapest 2021 Szellemi kulturális örökség Magyarországon.
   A magyarságszimbólumoktól a hungarikumokig: a kulturális örökség helyzete a Kárpát-medencében
 • 2019
  • Társadalmi nemi szerepek Magyarózd tánchagyományában
   BTK Zenetudományi Intézet Magyar Etnokoreológiai Társaság
  • A tánc érintéseinek értelmezési lehetőségeiről két adatközlői csoport tükrében
   Tánc és kulturális örökség. VII. Tánctudományi Konferencia Magyar Táncművészeti Egyetem
 • 2018
  • A magyarózdi gazdasszonytánc elemzése
   Tánckutató Doktoranduszok III. Országos Konferenciája
   Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
  • Gazdasszonytánc Magyarózdon
   Emlékek, szövegek, történetek – női folklór szövegek
   MTA BTK Néprajztudományi Intézet
 • 2017
  • Hagyományos szerepek változása a táncházmozgalomban
   Szellemi kulturális örökség – kutatási eredmények hasznosulása az örökségvédelem folyamatában: elméletek és gyakorlatok
   Szabadtéri Néprajzi Múzeum
  • Gender központú tánckutatás egy erdélyi faluban
   Szimbiózis Napok
   Budapest
  • Nők és férfiak megjelenítése a magyar és nemzetközi táncantropológiai és táncfolklorisztikai irodalmakban
   Tánckutató Doktoranduszok II. Országos Konferenciája
   Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • 2016
  • Női és férfi szegényes Magyarózdon
   Tudománytörténeti hagyományok és örökség a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatásban
   Románia, Kolozsvár
  • Gender-központú tánckutatás egy erdélyi faluban
   Tánckutató doktoranduszok I. Országos Konferenciája
   Magyar Etnokoreológiai Társaság, Debrecen
 • 2015
  • A társadalmi nemi szerepek kutatásmódszertani dilemmáiról
   Tánc és társadalom. V. Tánctudományi Konferencia
   Magyar Táncművészeti Főiskola
  • Tánc az egyéni idő tükrében
   Időértelmezések a magyarságtudományokban
   Pécsi Tudományegyetem
  • TDK előadás: Farsangi bál Magyaródon
   Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
  • A társadalmi nemi szerepek kutatásának problematikája egy Malozsa-völgyi falu tánchagyománya kapcsán
   Módszertani napok Szegeden
   Néptánc - Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata
   Szegedi Tudományegyetem
 • 2014
  • „Női szemmel” – A nők szabadsága a magyarózdi páros táncokban
   Keresd a Nőd
   ELTE, Budapest
 • 2013
  • A női szemlélet helye a tánckutatásban
   Alkotás- Befogadás- Kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. IV. Tánctudományi Konferencia
   Magyar Táncművészeti Főiskola

Idegen nyelvű konferencia előadások

 • 2022
  • Transgressive movements in couple dance – according to revival dancers’ experiences
   32nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology
   Brezice, Szlovénia
  • Transgression Movements in Dance and Outfit
   8th Symposium of the
   Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, ICTM, İstanbul Üniversitesi
   Isztambul, Törökország
  • Intangible cultural heritage communities in Hungary during the pandemic
   American Hungarian Educators Association, 47th Annual Conference
 • 2021
  • Dance movements of the male and female versions in a Transylvanian dance
   31st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, July 18–25, 2020
   Klaipéda, Litvánia
 • 2018
  • Dance Tradition of Men and Women in a Transylvanian Village
   30th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology
   Szeged
 • 2016
  • Deux exemples de transmission de la PCI en Hongrie
   Transmettre! Savoir-faire, métiers et d’art et patrimoine culturel immatériel
   Franciaország, Vitré
  • Gender oriented dance research in a Transylvanian village
   Joint Annual Meeting of the Hungarian and Austrian ICTM Committees
   Current Projects and Methods in Hungarian and Austrian Ethnomusicology
   A Focus on Young Researchers
   The Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology, Budapest
 • 2015
  • Dance and Gender in a Transylvanian Village
   Contemporary Approches in Dance Anthropology. Symposium of dance researchers and choreomundus students
   The Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology
 • 2014
  • „Women’s view’ – Analysis and interpretation in the couple dances in Magyarózd (Transylvania)
   Local Dance as Knowledge, Practice and Heritage, Choreomundus Symposium
   The Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology, Budapest

Egyesületi tagságok

 • 2020 - Magyar Tánctudományi Társaság, elnökségi tag
 • 2018 - International Council for Tradional Music, tag
 • 2017 - Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
 • 2015 - Magyar Néprajzi Társaság, 2023-tól titkár, Budapest
 • 2014 - Magyar Etnokoreológiai Társaság, Budapest
 • 2014 - Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

Nyelvismeret:

 • Magyar - Anyanyelv
 • Német - Középszint (B2)
 • Angol - Középszint (B2)
 • Román - Középszint (B2)
 • Francia - Társalgási szint

Publikációs lista »