HU | EN
Jó gyakorlatok regisztere

Jó gyakorlatok regisztere

A szellemi kulturális örökség egyezmény 18. cikke értelmében a Kormányközi Bizottság a szellemi kulturális örökség védelme érdekében a Részes Államok által benyújtott javaslatok alapján, az egyezmény elveit és céljait legjobban tükröző nemzeti, szubregionális és regionális programokat, terveket és tevékenységeket választ ki és terjeszti azokat.

A Nemzeti Bizottság javaslata alapján az UNESCO egyezmény 18. cikke értelmében Magyarországon létrejön A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok és tevékenységek nemzeti nyilvántartása.

A jelölni kívánt jó példák, legjobb megőrzési gyakorlatok benyújthatók a Nemzeti Bizottság elé. A jelölés folyamata a nemzeti jegyzékre történő jelölés rendszerét követi: a mellékelt formanyomtatványon, kötelező dokumentációval ellátott jelölési anyag benyújtása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságához, majd nyilvántartásba vétel és szakmai véleményezés után az egységes szempontok szerint előkészített dokumentáció nemzeti bizottság által történő megvitatása, javaslattétel a felvételre. A miniszteri döntés alapján nyilvántartásba kerülő programok, tevékenységek közzé tétele többek között a honlapon történik. A nemzeti bizottság ebből a nemzeti nyilvántartásból választja ki azon elemeket, amelyeket felterjesztésre javasol az UNESCO által létrehozott „A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, projektek és tevékenységek" regiszterébe.


  2011
A “táncház” módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje »
 
  2014
A balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzése az iskolai oktatásban »
 
  2016
Rajkó-módszer: tehetséges roma gyerekek zenei képzése az alapoktól a színpadi előadóművésszé nevelésig »
 
  2016
A népzenei örökség Kodály koncepció szerinti megőrzése »
 
  2020
„Így kell járni...” – Az élményalapú népi játék és néptánc oktatásának pedagógiai módszere »
 
  2023
A helyi kulturális örökség megőrzésének közösségi modellje a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség keretében »
 
  2012
Kassai-féle lovasíjász módszer »
 
  2015
Debreceni betlehemes találkozók hagyományátörökítési gyakorlata »
 
  2017
A cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzésének pedagógiai programja a Gandhi intézményi rendszerben »
 
  2019
A népi kézműves szakmai tudás átörökítésének modellje a Népművészeti Egyesületek Szövetsége tevékenységében »
 
  2021
A „Magyar népmese – hagyományos mesemondás” című tanfolyam módszertana, a hagyományos mesemondás átörökítési gyakorlata a Hagyományok Házában »