HU | EN
Nemzeti jegyzék

Nemzeti jegyzék

A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO egyezmény célja szerint minden csatlakozott ország a területén található szellemi kulturális örökség elemeket azonosítja és nyilvántartja.

A kulturális miniszter 2009. május 19-én kelt felhívása alapján a Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatják felvenni A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéké-re. Ennek módja az erre a célra készített jelölő nyomtatvány kitöltése és dokumentációk csatolása. A jelölés elkészítésébe a helyi szakmai és civilszervetek, valamint az érintett csoportok lehető legszélesebb körét kell bevonni. Az elkészítés folyamatában a Szellemi Kulturális Örökség Megyei Referensei nyújthatnak általános tájékoztatást és segítséget a közösségeknek.

A Nemzeti Jegyzékre kerülő szellemi kulturális örökség elemek listája hozzáférhetővé válik a jelenlegi honlapon, ahol a jelölési anyagok szöveges tartalma és képi, valamint filmdokumentációja az erre a célra létrehozott adatbázisba kerül. A Nemzeti Jegyzéken szereplő örökség-elemekről évente összefoglaló kiadvány készül, és naptár formájában is láthatóvá válnak.

A nemzeti jegyzékre került örökséget felterjesztő közösségek az Igazgatósághoz benyújtott előzetes engedély kérés jóváhagyása alapján használhatják a „Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon” logóját.

Az engedélykérő nyomtatvány és a logóhasználat szabályzata NYOMTATVÁNYOK menüpont alatt található.