HU | EN
Nagyheti körmenetek Popayánban

Nagyheti körmenetek Popayánban (Kolumbia)

A popayáni nagyheti körmenetek hagyománya az egyik legrégebbi Kolumbiában, a gyarmatosítás korára nyúlik vissza.

A körmeneteket nagyhét keddjétől nagyszombatig este 8 és 11 óra között tartják. Szűz Máriának, Jézusnak, a keresztnek, a sírbatételnek és a feltámadásnak szentelt öt különböző körmenet kétkilométeres útvonalon halad a városközponton keresztül. Minden körmenet szent jelképeket hordozó gördülő emelvényeket, úgy nevezett „paso”-kat kísér, amelyeket összetett szabályok szerint építenek meg. Az emelvényeket díszes, virággal borított faszobrok ékesítik, többségük a 18. század végéről származik és a húsvéti történetet ábrázolja. Az útvonal mindkét oldalát díszes öltözetű, gyertyát vivő hívők szegélyezik. A felvonulást elsősorban művészi értékei (aranyozás, fafaragványok) a hangok és az illatok (tömjén) teszik kiemelkedővé. Az egész évben tartó előkészületek nemzedékről nemzedékre szálló előírások alapján zajlanak, már öt éves koruktól részt vesznek benne a gyerekek is. A felvonulásokhoz sajátos szókincs és számos ismeret tartozik, minden egyénnek pontosan meghatározott szerepe és felelőssége van. A város néhány polgára civilszervezetet hozott létre a hagyomány megőrzésére, az ünnep megszervezésére és kapcsolatot tartanak a hatóságokkal és a különböző testületekkel. A számos látogatót vonzó körmenetek fontos szerepet játszanak a társadalmi összefogás és a hely közösségi szellem megerősítésében.

További információ az UNESCO honlapján.