HU | EN
Tánc mint szellemi kulturális örökség

Tánc mint szellemi kulturális örökség

2022. november 18. | tánc, projekt, szellemi kulturális örökség

A Tánc mint szellemi kulturális örökség egy 2023 őszén induló, 3 és fél évig tartó projekt, melyet Magyarországon a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága koordinál.

A projekt hat ország kilenc partnerét köti össze a tánc mint szellemi kulturális örökség elősegítése és a helyi táncos örökségközösségek, múzeumok, örökségvédelmi intézmények és a nyilvánosság közötti kapcsolat témájában. A projekt célja, hogy új vagy megújított modelleket hozzon létre a részvételi táncalkalmak elősegítésére, mint közös alkotó folyamatra a közösségek bevonásával, és innovatív módszereket, folyamatokat és színtereket dolgozzon ki a részvételi néptánc mint szellemi kulturális örökség számára a 21. században.
A projekt révén a partnerek fenntartható struktúrákat kívánnak létrehozni annak érdekében, hogy a jövő generációi részvételi módon érezzék magukat az európai kulturális örökséghez kötve, a tánc által. A részvételi néptáncok mint kortárs gyakorlat folytatására az örökségközösségekben Európa-szerte szükség mutatkozik. Sok közösség nehézségekkel küzd szellemi kulturális örökségének életben tartása során, olyan tényezők miatt, mint a lakhatási költségek, a zenei produkciók költségei, a marketingköltségek vagy a továbbadás, átörökítés problémái. E tényezők komoly kihívások elé állítják az örökségeket hordozó közösségeket. Ennek érdekében megőrzési stratégiákat szükséges kidolgozni. Az örökségvédelmi ágazat új modellekkel és stratégiákkal segíthet a fenntartható megőrzési tevékenységekben, hogy az új generációknak Európában lehetőségük legyen megismerni az élő táncos örökség sokszínűségét.

A kilenc partner megosztja egymással tudását és közös kapacitásépítő programokat szervez a részvételi táncról és a táncalkalmakról. A kutatók, a kurátorok és a múzeumi dolgozók új, innovatív feladatait vizsgáljuk, valamint azt, hogy ezek a szerepek hogyan segíthetik e célokat és alkothatnak együtt a helyi táncos közösségekkel, hogy fenntartható megoldásokat találjanak a tánc mint élő örökség jövője érdekében. Az öt partnerországban párhuzamos kiállításokat szervezünk, ahol a múzeumi tér élő táncszíntérré alakul, az új részvételi kiállítási koncepció alapján.

Az első és második évben négy, háromnapos nemzetközi workshopot szervezünk, amelyek nyitottak lesznek az érdeklődő közönség számára. Olyan témákat fogunk megvitatni, mint a szellemi kulturális örökség és múzeumok kapcsolata, a tánc reprezentációi a múzeumokban, valamint a tánc mint szellemi kulturális örökség terjesztésének jó gyakorlatai. Munkánk eredményeit nyilvános konferenciákon és kiadványokban széles körben megosztjuk majd a jövőben.

A partnerek, melyek nagy európai regionális múzeumok, egyetemek, levéltárak és kutatóintézetek közül kerülnek ki, a következők:

 • Norwegian Centre for Traditional Music and Dance (Norvégia)
 • The Museums of Southern Trøndelag (MiST) (Norvégia)
 • CEMPER, Centre for Music and Performing Arts Heritage in Flanders (Belgium)
 • The Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) (Szlovénia)
 • The Slovene Ethnographic Museum (SEM) (Szlovénia)
 • ASTRA National Museum Complex (Románia)
 • The Hellenic Folklore Research Centre (HFRC) (Görögország)
 • The National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) (Görögország)
 • The Hungarian Open Air Museum (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) (Magyarország)

Társult partnerek:

 • Stiftinga Hilmar Alexandersen Alapítvány (Norvégia)
 • Svenskt visearkiv (Norvégia)