HU | EN
A cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzésének pedagógiai programja a Gandhi intézményi rendszerben

A cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzésének pedagógiai programja a Gandhi intézményi rendszerben

A Gandhi intézményi rendszerben folyó munka a cigány/roma értékek megőrzésére és átadására kidolgozott módszertan. Iskolai oktatás keretein belül hagyományőrzésre, tartalmas szabadidős tevékenységre, valamint értékek visszatanítására kialakított rendszer.

A modern kor technikai eszközeinek felhasználásával a program fontos eleme a történelmi hagyományok, értékek kutatása, feltárása, valamint átültetése, visszatanítása az érintett népcsoport számára. Kiemelt célja a közösségépítés is, amely táborok, nyílt napok, versenyek, kulturális események rendezése révén valósul meg. A magas szakmai színvonalú oktató-nevelő munkát komoly elméleti és gyakorlati tudással rendelkező tanárok, mentorok és önkéntesek biztosítják.

A Gandhi intézményi rendszer módszertana olyan tudást, tapasztalatot és életmódot örökít át a mai kor emberei számára, amely alkalmassá teszi az intézményi rendszert arra, hogy a cegányság egyetemes kulturális értékeinek hordozójává váljon.