HU | EN
Magyarországi dudahagyomány

Magyarországi dudahagyomány

A tradicionális társadalom (zömmel a pásztorok) által a duda mint hangszer Magyarországon az 1970-es évekig elemeiben többnyire megőrződött. Ekkortól a hagyományos hangszeres kultúra iránt érdeklődő városi fiatalok által, több elemében a hagyományos formában, az utolsó hagyományos dudás örökséget képviselők tudásának alapján a jelen társadalom struktúráihoz igazodva öröklődik át e hangszer köré köthető számos elem (zene, készítés, díszítés stb.).

Napjainkban a duda több közösség által is ismert, továbbéltetett és használt hangszer. A hangszer használói elsősorban a dudások, a hangszeren zenélők közössége. Ezek a csoportok elsősorban kiemelkedő „első generációs” dudások köré kiépült közösségek és intézmény(rendszer)ek. Ilyen intézmények elsősorban a hangszeres együttesek (Muzsikás, Téka, Egyszólam, Düvő, Gajdos, Vizin, Zengő, Kolo stb.) népzenei iskolák, népzenei táborok, táncházak, hagyományőrző baráti közösségek.

A hangszer használata ezért is elsősorban a tradicionális alkalmakra és az ezeket felelevenítő revival eseményekre terjed ki. Ezek közül kiemelkedő jelentőségűek a táncalkalmak, melyeknél a zenészeken kívül a táncos közönség is a dudazene felhasználói közé sorolható. A Táncházmozgalom indulásakor a „dunántúli táncrend” lassú dudálás-ugrós, lassú csárdás-friss csárdás, elsősorban dudazenére történt. A palóc- és az alföldi táncok egyik legfontosabb tánckísérete a duda, valamint a hangszer a közelmúltban megjelent a moldvai táncházakban is. A nemzetiségek közül a szerbek, horvátok néptáncai elsősorban dudára mentek, így a pécsi, budapesti délszláv táncházakban is szól a duda (Vizin, Vujicsics, Kolo). A táncos alkalmak kivételével fontosak az évkör ünnepei, melyek közül a duda szempontjából a karácsony, a farsang és a Szent-Iván nap kiemelendő. A modernebb közösségi formák, mint a fesztiválok, népzenei-néptáncos táborok, találkozók, folklór-rendezvények is gyakran valamely hagyományos ünnephez kötődnek. A dudás közösség fontos elemei a civil kezdeményezések, egyesületek, melyek leginkább a közös zenélés, hangszerfejlesztés céljából jönnek létre és leglátványosabb elemei a dudazenekari megjelenések, azonban emögött mindig több elem található, mint az előadó-művészeti tevékenység.