HU | EN
SZKÖ szakértők

SZKÖ szakértők

A szellemi kulturális örökség szakmai hálózatának felépítése

A szellemi kulturális örökség megőrzésének, az örökségvédelem szerteágazó feladatrendszerének megvalósításához elengedhetetlen az érintett szakemberek széles körének bevonása, aktív közreműködése. A szakemberek együttműködését, a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO egyezmény állami feladatainak végrehajtását egy jól szervezett szakmai hálózat alapozza meg.

A szakmai hálózat alapjául szolgáló szakmai körök meghatározása:
1. tudományos szakemberek: kutatók, muzeológusok, oktatók, egyetemi hallgatók (egyetemi tanszékek, múzeumok, kutatóintézetek bevonásával)
2. civil szervezetek országos tagsága: népművészeti egyesületek, hagyományőrző szervezetek, honismereti szövetségek, városvédő egyesületek tagjai
3. közművelődési szakemberek: művelődésszervezők, egyéb közgyűjtemények szakemberei, pedagógusok kulturális felelősök (művelődési házak, archívumok, könyvtárak, dokumentációs gyűjtemények, művészeti iskolák bevonásával)

A szakemberek feladatai:
A szakemberek feladata az egyes közösségekhez, földrajzi területekhez kapcsolódó örökségvédelemben való közvetlen részvétel: a helyi örökség feltérképezésének, számbavételének, a megőrzési stratégiák kidolgozásának előmozdítása, a megvalósításban való aktív szakmai részvétel, a nemzeti jegyzékre történő jelölések ösztönzése, szakmai irányítása, a szellemi kulturális örökség helyi szintű tudatosítása, elismertetése, az adott kulturális örökséget beépítő helyi oktatási/ismeretterjesztő programok ösztönzése, kidolgozása.

A kapcsolattartás formája:
A szakmai hálózat működését, a helyi szintű feladatok koordinálását a megyei szellemi örökség referensek segítik, akikkel a szellemi kulturális örökség hazai szakmai feladataival megbízott intézmény (Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum) tartja a közvetlen kapcsolatot, számukra folyamatos képzést, tájékoztatást biztosít. A szakmai hálózat tagjainak munkáját a megyei referensek segítik.
A szakmai hálózat minden tagja számára biztosítva lesz a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás a szakmai hálózat internetes fórumán keresztül, melyet a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság működtet és adminisztrál. A szakmai hálózat tagjairól a honlapunkon található folyamatosan bővülő adatbázis nyújt információt.
Az adatbázisba történő felvétel a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő elküldésével válik lehetővé. A nyomtatvány kérdései közül az adatbázisban csak szűkített mennyiségű adat kerül nyilvánosságra: kutató neve, végzettség, intézmény neve, egyéb munkahely, munkahelyi telefonszám, e-mail cím, kutatási/tevékenységi terület.
A további adatokat az igazgatóság a saját kapcsolattartás céljából rögzíti belső rendszerében, azok nyilvánosságra nem kerülnek.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat kérjük postai úton (Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2001 Szentendre Pf. 63.), vagy faxon (+36-26/502-502) visszajuttatni!


A szakmai hálózat tagjai »