HU | EN
UNESCO

UNESCO

Az UNESCO – (angolul: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 1945. november 16-án alakult meg, Párizsban.
Az UNESCO tevékenységének célja, hogy megteremtse a civilizációk, kultúrák és emberek közötti, a közös értékek iránti tiszteleten alapuló párbeszédhez szükséges körülményeket. A szakemberek szerint szükség van egy olyan, az UNESCO küldetésének és tevékenységének fókuszában álló, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező jövőképre, amely magában foglalja a béke megteremtését, az emberi jogok betartását, a kölcsönös tiszteletet, a szegénység megszüntetését, a kultúrák közötti párbeszédet az oktatás, a tudomány, a kultúra és a kommunikáció segítésével.
A szervezetnek jelenleg 195 ország a tagja. Központja Párizs. Itt székel a Végrehajtó Tanács és Titkárság, valamint itt tartják a Közgyűléseket is. Több mint 50 szervezete van a világ különböző részein. Partnerei a tagállamok kormányzati és nem kormányzati szervezetei, amelyeket a párizsi UNESCO titkárság a tagállamokban működő nemzeti bizottságokon keresztül ér el.

Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) az UNESCO programjainak, elveinek magyarországi megvalósítására alakult kormánytanácsadó testület. A Bizottság célja, hogy a világ többi nemzeti bizottságával, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, a civil társadalommal, intézményekkel, iskolákkal együttműködve segítse az UNESCO munkáját az oktatás, a tudomány, a kultúra valamint az információ-kommunikáció területén, és elősegítse a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO révén való népszerűsítését. Ennek megvalósítását szolgálják az UNESCO kétévente meghirdetett „Részvételi program” (Participation Programme) pályázatai és az UNESCO-ösztöndíjak, melyek célja, hogy a kiemelt UNESCO-s területeken az emberi erőforrásokat és a nemzeti képességfejlesztést támogassák.
A UMNB elnöke: Dr. Réthelyi Miklós
2009-től 2014-ig a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviseletének munkáját Bogyay Katalin nagykövet irányította, aki az UNESCO közgyűlés 36. ülésszakának volt elnöke.

Az UNESCO Kultúra programjának stratégiai célkitűzései az örökség védelme, hirdetése és közvetítése, valamint a kreativitás és a kulturális kifejezések sokszínűségének erősítése. A kulturális örökség különböző területeire vonatkozó egyezmények erősítik és jelölik ki az ezzel kapcsolatos cselekvési stratégiákat az államok számára.

  • Egyezmény a kulturális javak fegyveres konfliktus esetén történő védelméről, 1954;
  • Egyezmény a kulturális javak illegális behozatalának, kivitelének és tulajdonátruházásának megtiltásához és megakadályozásához szükséges intézkedésekről, 1970;
  • Egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről, 1972;
  • Világemlékezet program 1992
  • Egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről, 2001;
  • Egyezmény a Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről, 2003;
  • Az UNESCO-nak a kulturális örökség szándékos rombolásáról szóló nyilatkozata, 2003-ban jött létre.
  • Egyetemes nyilatkozat a kulturális sokszínűségről, 2005